Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Radosław Furmańczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Radosław Furmańczyk FURMAŃCZYK AUTO, zwanym dalej FURMAŃCZYK AUTO.

Cele i podstawy przetwarzania danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania (Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej z zainteresowanymi osobami i podejmowanie działań na życzenie osób, których dane dotyczą.)

Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie stosownych umów dostawcom usług IT przetwarzających dane na zlecenie FURMAŃCZYK AUTO.

Okres przechowywania Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora. Prawa z zakresu ochrony danych Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie FURMAŃCZYK AUTO nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Punkt kontaktowy Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

Radosław Furmańczyk FURMAŃCZYK AUTO

Psary Kolonia 63, 29-145 Secemin

Adres email: radek@importzusa.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Martyna Zasada

Adres email: naprawy@importzusa.pl